Leveringsvoorwaarden derden

Teneinde tot een goed en gezond eindproduct te komen is het van uitermate groot belang dat U beschikt over adequate 'leverings - & betalingsvoorwaarden'. Uw relaties moeten immers weten dat U niet zo maar op goed geluk Uw zaken regelt, en gewoon gaat zitten wachten totdat er wellicht een keer betaald gaat worden.

Het is daarom noodzakelijk dat Uw klanten weten wat U van hen verlangt. Deze verlangens deponeert U in Uw voorwaarden, die U vervolgens laat registreren bij de rechtbank, dan wel bij de Kamer van Koophandel. Slechts dan kunt U bij Uw klant Uw recht laten gelden wanneer het er eens een keer op aan komt dat een civiele procedure aangegaan wordt.

Mocht U niet beschikken over leverings - & betalingsvoorwaarden of U bent niet zeker van de compleetheid van Uw voorwaarden, dan kan Rijnmond incasso & advies U hierover informeren en adviseren.


Opdracht doorgeven

Wilt u direct een opdracht doorgeven? Vul dan het formulier in en wij nemen uw openstaande vordering direct in behandeling.

  Opdracht doorgeven
Contact

Adres
Elektroweg 11B
3051NB Rotterdam

T  +31 (0) 10 404 60 66
E info@rijnmond-incasso.nl